Titus

TITUS Veri Sınıflandırma

TITUS kurumsallığını tamamlamış organizasyonların bilgiyi ele alma süreçlerinin temel bir unsuru olarak, yapılandırılmamış tüm verilerin sınıflandırılmasının ve görsel olarak etiketlendirilmesinin öneminin farkındadır. Tüm verilerin sınıflandırılması, aşağıdakiler dahil olmak üzere kuruma çok sayıda önemli yararlar sağlamaktadır:

 • Güvenli veri paylaşımına temel oluşturur, kurumun sahip olduğu bilgileri hakkında bilgi edinmesini sağlar.
 • Kullanıcı farkındalığı ve sorumluluk kültürünü geliştirir. Kullanıcıları kendi bilgilerinden sorumlu tutar. TITUS, epostalara ve belgelere ‘görsel” işaretlemeler uygulayabilir; böylece bu verileri kullanabilecek olan herkes ve hatta kuruluşunuzun dışındakiler dahi, bunların değerinin ve koruma gerekliliklerinin farkında olur.
 • Bilgi güvenliğine kullanıcı katılımını sağlar. TITUS Kurum güvenlik politikalarına uygun etiketleme seçenekleri sunarak kullanıcıları sınıflandırma sürecine dahil eder; böylece sınıflandırma, normal iş faaliyetinin bir parçası haline gelir.
 • Tutarlı Veri Sınıflandırması sayesinde kurum içerisinde kültürel değişim uygulanırken, bilgi güvenliğine dair sürekli bir eğitim imkanı sağlar;
 • TITUS ’ın güçlü güvenlik politikaları özelliğini kullanarak hem kuruluşunuz içerisinde hem de harici taraflara bilgilerin dağıtımı üzerinde tam kontrol uygulamanızı sağlar.
 • COBIT, ISO-27001, PCI, PII,ITIL vb. bilgi güvenliği düzenleme ve standartlarına uyumluluğu sağlar.
 • Kalıcı METADATA ile birlikte bilgiyi farklı platformlarda ve kurum dışında da korur. TITUS Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümlerinin hassas bilgileri saptamasına ve denetlemesine yönelik güvenilir bir araç işlevi gören tutarlı üstveri (metadata) uygulayarak DLP’den elde ettiğiniz veriminizi yükseltir; böylece “false pozitif” sonuçların neden olduğu iş yükünü ortadan kaldırır.

Titus Illuminate

TITUS Illuminate; temel dayanağı dosya paylaşımı olan; kurumsal dosya paylaşımı, Box, Dropbox,OneDrive ve Microsoft SharePoint gibi dosya depolama dizinlerini tarar.TITUS Illuminate, uygun kurumsal veri güvenliğini sağlamak için dosyaları tarar , keşfeder ve otomatik olarak sınıflandırır. Ek olarak TITUS Illuminate bu tarama sırasında her dosya hakkında geniş çaplı bilgi toplar ve risk alanlarını belirleyerek data envanteri yaratır. TITUS Illuminate; diğer Titus çözümlerini içeren Titus Classification Suite ile birlikte hareket halindeki veriyi de kontrol altına alarak; doğru kişilerin doğru zamanda doğru bilgiye güvenli bir şekilde erişimini sağlar. Faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Veri Keşfetme: Kurumda ve cloud ortamda depolanan büyük hacimli verilerin tanımlanmasını ve keşfedilmesini sağlar.TITUS Illuminate,ağ paylaşım dosyaları,SharePoint (offline and online), Dropbox, Box, OneDrive Enterprise hesaplar gibi paylaşımlı ağları tarar.
 • Otomatik Sınıflandırma: Belirlenen zaman aralıklarıyla dosya öznitelikleri; içerik, metadata, v.b. çeşitli faktörlere göre dosyaları otomatik olarak sınıflandırır.
 • Veri Analizi: Titus raporlama arayüzünü veya kendi analiz araçlarınızı kullanarak riskli verileri minimize etmenizi , sınıflandırma aktivitelerini izlemenizi ve veri tanımlama politikalarınızı, veri depolama çözümlerinizi optimize etmenizi sağlar.
 • İyileştirme: Uygunsuz depolanan dosyaları karantina altına alır, takip için dosyaları işaretler ve inceleme sonuçlarına göre aksiyon almanızı sağlar. Bu iyileştirme güvenlik politikalarını güncellemeyi ve hassas veri sızıntısı tehdidine karşı kullanıcıları eğitmeyi de içerir.