İletişim

Nebula Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Eposta: info@nebulabilisim.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): nebulabilisim@hs01.kep.tr (Bu KEP adresi sadece resmi KEP sistemlerinden gelen iletileri alabilir)

Çağrı Merkezi: 0850 432 86 32 – Faks: 0850 432 86 33

İstanbul Ofis:
Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi Rüya Sokak
Vogue Business Center No:12/18 Daire:60 Ataşehir, 34750 – İstanbul

Ankara Ofis:
Mustafa Kemal Mahallesi 2142. Sokak Doruk İş Merkezi
No:7 Daire:5 Çankaya, 06530 – Ankara

  İletişim Formu

  Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bir e-posta gönderebilirsiniz.

  captcha

  İletişim ve Bilgi Formu Aydınlatma Metni

  Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NEBULA BİLİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri hakkında bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve HUKUKİ SEBEBİ
  Şirket’imiz web sitesi https://www.nebulabilisim.com.tr/ üzerinden, iletişim ve/veya bilgi edinme amacı ile doldurmuş olduğunuz form yoluyla, kimlik ve iletişim bilgileriniz elde edilmiştir. Elde edilen kişisel verileriniz, tarafınızla iletişim kurulması ve talep ettiğiniz konuda tarafınıza bilgi verilmesi amacı ile Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen hukuki gerekçelerle işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
  Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde, Şirket’imiz web sitesi https://www.nebulabilisim.com.tr/ üzerinden tarafınızca doldurulan form yolu ile elde edilmiştir ve bilişim sistemleri aracılığı ile elektronik ortamda otomatik yollarla işlenmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ve AKTARIM AMACI
  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak; Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen hukuki gerekçelerle ilgili süreçlerdeki işlerin yerine getirilmesi amacıyla dış kaynak hizmet alınması nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığımız tedarikçilere, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
  Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen sürelerle, mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş olması halinde ise işleme amacıyla sınırlı olacak şekilde makul süreyle işlenecek ve muhafaza edilecek olup bu süre sonunda imha periyodu içinde imha edilecektir.

  İLGİLİ KİŞİ HAKLARI
  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi çerçevesinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, taleplerinizi açık ve anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak noter kanalıyla Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi Rüya Sokak Vogue Business Center No:12/18 Kat:13 D:60 34750 Ataşehir – İstanbul adresine, güvenli elektronik imza ile imzalanarak şirketimizin [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ulaştırabilirsiniz. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.

  Kişisel verilerimin işlenme amaçlarına, hukuki sebeplerine ve haklarıma ilişkin yukarıdaki aydınlatma metni okudum ve bu konuda bilgi edindim.