Firemon

Security Manager – Real-Time Firewall Yönetimi

 • Çok dağıtıcılı ölçeklenebilir mimari
 • Gerçek zamanlı konfigürasyon değişikliği yönetimi
 • Kural temizleme ve optimizasyon
 • Kural karışıklığını azaltma / önleme
 • Risk değerlendirmesi
 • Firewall, router, switch, load balancer cihazların da audit değişikliği
 • Düzenli audit raporları oluşturma (PCI, ISO)

Policy Planner – Efektif Firewall Değişiklik İş Akışı

 • Dahili ticketing sistem / mevcut ticketing sistemi ile entegrasyon
 • Esnek iş akışı
 • BPMN compliant
 • Altyapıya uygun kural önerisi
 • Doğrulama dizaynı

Policy Optimizer – Rules Re-Certification

 • Riskli kuralları belirleme ve yok etme
 • Operasyon ve yönetim arasındaki iş akışını sağlama
 • Operasyon tarafından belirlenen en önemli kritere sahip kuralların re-certified edilmesi
 • Kurallara bağlı risklerin görüntülenmesi
 • Esnek iş akışı
 • Security Manger’ın kontrol ve kural yönetimi ile entegrasyonu

Risk Analyzer – Risk Görünürlüğü ve Değerlendirme

 • Saldırıların topolojisini görüntüleme
 • Rapid7 Nexpose ve Metasploit ile entegrasyon
 • Atak simülasyonu
 • Host patching için önerilen senaryolar
 • Kritik asset yönetim paneli
 • Atak raporları
 • Policy Planner ile entegrasyon