5651 Sayılı Kanun Uyumluluğu

2007 Yılının Mayıs ayında kabul edilen 5651 Sayılı Kanun her kurum için bazı yükümlülükler doğuruyor. Kanun ve ilgili Telekomünikasyon Kurumu Yönetmeliği gereği tüm kurumlar ağ özelliklerine göre URL Filtreleme çözümleri kullanmak, iç ip dağıtım kayıtlarını saklamak, sunucularına gelen http, smtp ve ftp trafik kayıtlarını detaylı biçimde saklamak ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kanun tüm devlet kurumlarını kapsadığı gibi tüm ticari işletmeleri de kapsar.

Nebula Bilişim kanun uyumluluğunu sağlarken ilgili kanunlarca suç sayılan işlemlerin bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesini engeller. Ayrıca kanun uyumluluğunu sağlamak için kullandığımız teknolojiler, bilişim sisteminin ISO 27001, SoX/Cobit ve PCI gibi diğer regülasyonlara uyumunu sağlar ve güvenlik seviyesini yükseltir.

Kaynaklar:
1. Kanun: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html
2. Yönetmelik: http://www.tib.gov.tr/duyurular_detay5.html