Yükleniyor

Palo Alto Networks LightCyber

Lightcyber, ağ içerisinde aktif tehditleri tespit ederek güvenlik görünürlüğünü arttırabilen otomatik davranış analitiği ve machine-learning algoritmalarını kullanan bir platformdur. İç tehdit unsurlarını keskin olarak tespit edebilir. Ayrıca derin trafik davranış analizi ile hedef odaklı tehditlerin özellikle keşif (reconnaissance) ve yan hareketler (lateral movement), post-intrusion aşamalarını yüksek seviyede yakalayabilme özelliğine sahiptir.

  • Palo Alto Networks güvenlik platformunu tehdit tespit etme aşamalarını genişletebilme
  • Atağın malware veya bilinen exploit içermeyen aşaması olan post-intrusion aktivitesini tespit edebilme
  • Veri sızdırma ve manipülasyonunu kullanan hareketleri tespit edebilme
  • Endpoint noktasında meydana gelen şüpheli hareketleri derin trafik paket analizi ile ilişkilendirebilme özelliği
  • Tespit edilmesi zor olan saldırı başlangıcı, keşif, yan hareket aşamalarını bütünüyle atak yaşam döngüsünü gösterebilme
  • Önleyici platformlara entegrasyon özelliği