Yükleniyor

Cybersponse

Cybersponse – SOC Otomasyon ve Orkestrasyon Aracı

Günden güne artan siber tehditler kurumlarda karmaşık ve kontrol edilemeyecek seviyede olay meydana getirmektedir. Güvenlik uzmanlarının ve SOC analistlerinin bilgi güvenliği süreçlerini bu olaylara uygulaması zaman bakımından uzun sürmektedir. Yine bu olayların bir otomasyon çerçevesi içerisinde yapılamaması, müdahale zincirinin uzun sürmesi, güvenlik araçlarının orkestra edilememesi yine en büyük problemler başlıklarıdır.

Cybersponse, bilgi güvenliği sürecinde çalışan Güvenlik Operasyon Merkezlerinin (SOC) bu problemleri aşabileceği ve efektif olarak kullanacağı bir araçtır. Kurumların Olay Müdahale Yaşam Döngüsünü otomatik bir şekilde yönetimini yapabilmektedir. Tekrarlanan görevleri elimine eder, SOC takımının performansını arttırır, olayların keşif sürelerini kısaltır, insan hatalarını ortadan kaldırır, siber istihbarat ve zafiyet bilgilerini zengin ve efektif kullanılmasını sağlar.

 • Prosedür haline getirilmiş, uçtan uca görev tanımı tayin edilmiş, case yönetimine uygun, düzenlenebilir Playbook yönetimi
 • Olay Korelasyonu ve Seviyeleme ile Olay Müdahale Otomasyonu
 • Playbook Otomasyonu ile Güvenlik Orkestrasyonu
 • Tehdit İstihbaratına dayalı Otomatik Veri Zenginleştirme
 • Otomatik Tehdit Avlama
 • Birden fazla zararlı analiz aracına entegrasyon ile Malware Analizi Otomasyonu
 • İstenilen güvenlik aracında otomatik veya manüel karar verme yönetimi
 • 100’den fazla güvenlik aracına entegrasyon
 • Birden fazla zafiyet aracından çıkan sonuçlar için Merkezi Zafiyet Yönetimi ve Risk Önceliklendirme
 • SOC proje yönetimi
 • SOC ROI hesaplama
 • Gelişmiş raporlama ve metrik ölçümü
 • Rol bazlı erişim kontrolü
 • Full özelleştirebilir konsol