Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurulduğu günden itibaren kalite ve bilgi güvenliği politikasını işleten Nebula Bilişim, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Nebula Bilişim bir kurumun en değerli kaynağının “bilgi” olduğuna inanır. Tüm hizmetlerimizin amacı müşterilerimizi çetin rekabet koşullarında güçlü kılmak, varlıklarını koruyarak büyümelerini sağlamak ve kendi müşterilerine güvenilir ve sürekli hizmetler üretmelerine yardımcı olmaktır. Nebula Bilişim kalite ve bilgi güvenliği politikasını bu doğrultuda belirlemiştir ve taviz vermeden kurumsal politikaları işletmeye devam etmektedir.

Kalite Politikamız

Temel değerlerini “Etik”, “Yenilikçi” ve “Yaratıcı” olarak tanımlamış; son teknoloji ile büyümeye ve büyütmeye odaklanan, kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:

 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemek
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak
 • Süreçlerimizin performansını ölçümleyerek, sürekli iyileştirme sağlamak
 • İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek
 • Sahip olduğumuz tecrübe ve kullandığımız son teknolojiler ile tüm bilgi birikimimizi müşterilerimizin gelişmesi ve büyümesi için paylaşmak
 • Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak, güvene dayalı bir iş birliği ve başarılı bir sürdürülebilirliği sağlamak
 • Paydaşlarımızla iş birliğimizi karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal ve uluslararası regülasyon ve standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün, çözüm ve hizmetleri sunmak

Tüm süreçlerde kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak, stratejik prensiplerimiz çerçevesinde “Mükemmellik” yaklaşımını benimseyerek gereklerini yerine getirmek Nebula Bilişim çalışanları olarak hepimizin ortak hedefi ve görevidir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Nebula Bilişim ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması
 • Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesi, erişiminin sağlanması ve saklanması
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi
 • En güncel ve yüksek teknolojik güvenlik kontrollerinin uygulanması
 • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişiliklerle, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımların uygulanması
 • Kuruma ait operasyon ve destek iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğinin sağlanması
 • Tüm paydaşları için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması
 • Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, bilgi teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.