Yükleniyor

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluğu Danışmanlığı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte tüm kurum ve kuruluşlara kişisel verilerin kaydı, işlenmesi, güvenliğinin sağlaması ve olası veri sızıntılarında yetkili organlara bildirim yapılması konularında çeşitli şartlar ve zorunluluklar getirdi. Kanuna uygun hareket etmeyen tüzel ve gerçek kişilere yüksek miktarda maddi cezanın yanı sıra hapis cezası da öngörülüyor.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza çeşitli yükümlülükler getirse de veri kaydetmeyi, işlemeyi veya gerekli durumlarda transfer etmeyi yasaklamamaktadır. Veriyi amaçları doğrultusunda kullanan firmalarda herhangi bir işleyiş değişikliği olmayacaktır. Konunun uzmanlarından sağlanan bir danışmanlık hizmeti ile en az süre, çaba ve maliyet ile kanuna uyum sağlamak mümkündür. 12 Yıldan uzun süredir bilgi güvenliğinin mühendislik ve süreç konularında uzmanlaşmış Nebula Bilişim, 10 senenin üzerinde bilişim hukuku uzmanlığı bulunan hukuk uzmanlarıyla iş birliği yaparak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluğunu kolaylaştırmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz iki adımdan oluşmaktadır.

1. Boşluk Analizi

Boşluk analizi çalışmaları Kurumsal Yeterlilik Analizi ve Kişisel Veri Envanteri başlıkları altında adımda yapılır. Kurumsal Yeterlilik Analizi çalışmalarında veri koruma ilkeleri, organizasyon ve yönetim durumu ile veri güvenliği tedbirleri gibi konular analiz edilerek mevcut durum tespit edilir. Kişisel Veri Envanteri çalışmalarında ise veri elde ediş yöntemleri, veri giriş yöntemleri, veri sahibi izin ihtiyaçları, erişim yetkileri, kurum dışı veri transferleri ve veri hareketleri (işlenme, erişim, muhafaza, silme, aktarma) incelenir. Tüm çalışmaların sonunda mevzuata göre eksik kalan konular, eksiklerin giderilme yöntemleri ve uyumluluğun sağlanmasına yönelik yol haritası bilgileri Boşluk Analizi Raporu ile kuruma sunulur.

2. Süreç Danışmanlığı

Boşluk Analizi Raporu sonuçlarına göre Uyumluluk Süreci başlar. Bu başlıkta kurumsal veri politikası oluşturulması, veri koruma sisteminin tesis edilmesi, kişisel veri koruma komitesi kurulması, personel farkındalık eğitimleri, veri sahibi onay formları, veri sahibi bilgilendirme formları, çerçeve sözleşmeler, veri işleyen sözleşmeleri, veri sorumluları siciline kayıt işlemleri ve arşiv verilerinin yapılandırılması konusunda hizmet ve danışmanlık verilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz konusunda uzmanlarımızdan bilgi ve sunum talep etmek için lütfen bizimle temasa geçiniz.