• Siber istihbarat bilgi güvenliğinin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Üreticilerin ürün bazlı istihbarat servisleri ise özellikle yerel ataklarda yeterli güvenliği çoğu zaman sağlamamaktadır.

    Nebula Siber İstihbarat...

  • Güvenlik denetimi ve penetrasyon testi olası güvenlik zaaflarını risk gerçekleşmeden önce tespit etmek için zorunludur. Bu nedenle PCI, ISO27001, SoX/Cobit gibi tüm regülasyonlarda güvenlik denetimi ve/veya penetrasyon testleri...

  • %99 başarı oranı ile Spam, Virus, Malware, Phishing, Directory harvest, denial of service, bounceback attacks, zero-hour threats  tehditlerini TrustedSource™ ile durdurarak etkin email kullanım sağlar.

    Kurumunuz için önemli olan gizli bilgilerin...