• Alien Vault Unified Security Mamagement, Varlık (Asset) Keşfi ve Yönetimi, Zafiyet Değerlendirme, Davranışsal İzleme, Saldırı Tespit Analizi ve SIEM yetenekleriyle kombine edilmiş olan merkezi bir güvenlik platformudur. Tehdit Analizi, Olay Müdahale (Incident...

  • Güvenlik denetimi ve penetrasyon testi olası güvenlik zaaflarını risk gerçekleşmeden önce tespit etmek için zorunludur. Bu nedenle PCI, ISO27001, SoX/Cobit gibi tüm regülasyonlarda güvenlik denetimi ve/veya penetrasyon testleri...

  • Avecto bir Windows Privilege Management ürünüdür. Tüm kullanıcıları standart user olarak çalıştırarak sadece gerekli uygulamaların administrator yetkisiyle çalıştırılmasına olanak sağlar ve verilmiş yetkilerde kısıtlamalar...